Nhà đầu tư dễ bị rủi ro khi đầu tư nền tảng “blockchain bất động sản”

Một quảng cáo về kênh đầu tư blockchain bất động sản ở TPHCM. Ảnh: Bảo Chương
Một quảng cáo về kênh đầu tư blockchain bất động sản ở TPHCM. Ảnh: Bảo Chương
Một quảng cáo về kênh đầu tư blockchain bất động sản ở TPHCM. Ảnh: Bảo Chương
Lên top