Nhà đầu tư cá nhân đổ mạnh tiền vào trái phiếu bất động sản

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang thu hút lượng lớn tiền từ các nhà đầu tư cá nhân. Ảnh: Bảo Chương
Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang thu hút lượng lớn tiền từ các nhà đầu tư cá nhân. Ảnh: Bảo Chương
Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang thu hút lượng lớn tiền từ các nhà đầu tư cá nhân. Ảnh: Bảo Chương
Lên top