Nhà đầu tư bắt đầu xả hàng, cắt lỗ trước sức ép tài chính mùa dịch

Nhà đầu tư bắt đầu có động thái xả hàng trước áp lực tài chính ngày càng lớn. Ảnh: Quang Duy
Nhà đầu tư bắt đầu có động thái xả hàng trước áp lực tài chính ngày càng lớn. Ảnh: Quang Duy
Nhà đầu tư bắt đầu có động thái xả hàng trước áp lực tài chính ngày càng lớn. Ảnh: Quang Duy
Lên top