Nhà bình dân: Chưa bao giờ khó tìm đến thế!

TPHCM đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhà ở xã hôi. Ảnh: PV
TPHCM đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhà ở xã hôi. Ảnh: PV
TPHCM đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhà ở xã hôi. Ảnh: PV
Lên top