Nhà ấm áp của Trương Ngọc Ánh: Nữ tính, sang trọng và tinh tế hệt cô chủ

Trương Ngọc Ánh không chỉ khéo léo bài trí căn hộ mà còn nấu ăn khá giỏi. Ảnh: NSCC
Trương Ngọc Ánh không chỉ khéo léo bài trí căn hộ mà còn nấu ăn khá giỏi. Ảnh: NSCC
Trương Ngọc Ánh không chỉ khéo léo bài trí căn hộ mà còn nấu ăn khá giỏi. Ảnh: NSCC
Lên top