Ngưỡng thuế cho thuê nhà đang lạc hậu: Tổng cục Thuế nói gì?

Cá nhân, tổ chức cho thuê bất động sản thuộc diện chịu thuế 10% đều được xác định là kinh doanh bất động sản. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Cá nhân, tổ chức cho thuê bất động sản thuộc diện chịu thuế 10% đều được xác định là kinh doanh bất động sản. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Cá nhân, tổ chức cho thuê bất động sản thuộc diện chịu thuế 10% đều được xác định là kinh doanh bất động sản. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top