Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguồn vốn nào “rót” cho nhà ở xã hội?