Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguồn cung và cầu nhà phố, biệt thự đang rất lớn