Người Việt sớm được hưởng lợi từ các dự án đô thị thông minh

Bà Vũ Hạnh Nga - Chủ tịch Công ty ARCHIBUS Việt Nam. Ảnh: TNG
Bà Vũ Hạnh Nga - Chủ tịch Công ty ARCHIBUS Việt Nam. Ảnh: TNG
Bà Vũ Hạnh Nga - Chủ tịch Công ty ARCHIBUS Việt Nam. Ảnh: TNG
Lên top