Người nước ngoài được sở hữu bao nhiêu nhà ở tại Việt Nam?

Quy định số lượng nhà ở người nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam. Ảnh: LĐO
Quy định số lượng nhà ở người nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam. Ảnh: LĐO
Quy định số lượng nhà ở người nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam. Ảnh: LĐO
Lên top