Người nhiều đất, “găm đất” sẽ bị đánh thuế?

Nhiều ngôi nhà biệt thự đồ sộ để lâu năm nhưng chủ không hoàn thiện để vào ở. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều ngôi nhà biệt thự đồ sộ để lâu năm nhưng chủ không hoàn thiện để vào ở. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều ngôi nhà biệt thự đồ sộ để lâu năm nhưng chủ không hoàn thiện để vào ở. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top