Người nghèo thì cần nhà, nhà tái định cư lại bỏ hoang lãng phí

Khu nhà tái định cư Bình Khánh bỏ hoang nhiều năm lãng phí hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: Gia Miêu
Khu nhà tái định cư Bình Khánh bỏ hoang nhiều năm lãng phí hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: Gia Miêu
Khu nhà tái định cư Bình Khánh bỏ hoang nhiều năm lãng phí hàng chục nghìn tỉ đồng. Ảnh: Gia Miêu
Lên top