Người mua nhà tủi thân khi bị ngân hàng từ chối giảm lãi suất

Không nhận được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng khiến nhiều người vay tiền mua nhà gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản nợ giữa vòng xoáy đại dịch. Ảnh: Quang Duy
Không nhận được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng khiến nhiều người vay tiền mua nhà gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản nợ giữa vòng xoáy đại dịch. Ảnh: Quang Duy
Không nhận được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng khiến nhiều người vay tiền mua nhà gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản nợ giữa vòng xoáy đại dịch. Ảnh: Quang Duy
Lên top