Người mua nhà liệu có được giảm 2% lãi vay?

Đề xuất giảm 2% lãi vay cho người mua nhà. Ảnh Cao Nguyên.
Đề xuất giảm 2% lãi vay cho người mua nhà. Ảnh Cao Nguyên.
Đề xuất giảm 2% lãi vay cho người mua nhà. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top