Người mua nhà dự án Park Vista mòn mỏi chờ nhận nhà

Chủ đầu tư dự án Park Vista liên tục thất hứa  trong việc khởi động lại dự án. Ảnh; Gia Miêu
Chủ đầu tư dự án Park Vista liên tục thất hứa trong việc khởi động lại dự án. Ảnh; Gia Miêu
Chủ đầu tư dự án Park Vista liên tục thất hứa trong việc khởi động lại dự án. Ảnh; Gia Miêu
Lên top