Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế

Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế. Ảnh minh họa: Phan Anh
Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế. Ảnh minh họa: Phan Anh
Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế. Ảnh minh họa: Phan Anh
Lên top