Người Hải Phòng mỏi mắt chờ vườn... “treo”

Hàng chục căn nhà bị “bao vây” bởi quốc lộ 5 đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được di dời. Ảnh: MAI DUNG
Hàng chục căn nhà bị “bao vây” bởi quốc lộ 5 đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được di dời. Ảnh: MAI DUNG
Hàng chục căn nhà bị “bao vây” bởi quốc lộ 5 đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được di dời. Ảnh: MAI DUNG
Lên top