Người dân thức xuyên đêm để đòi “sổ đỏ”

Người dân tập trung tại khu dự án của công ty Bách Đạt An ở thị xã Điện Bàn để đòi sổ bìa đỏ. Ảnh:Đ.V
Người dân tập trung tại khu dự án của công ty Bách Đạt An ở thị xã Điện Bàn để đòi sổ bìa đỏ. Ảnh:Đ.V
Người dân tập trung tại khu dự án của công ty Bách Đạt An ở thị xã Điện Bàn để đòi sổ bìa đỏ. Ảnh:Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top