Người dân mua nhà tại dự án liên quan đến Vũ “nhôm” tiến thoái lưỡng nan

Đổ tiền tỷ vào mua các dự án trên đất có liên quan đến Vũ "nhôm" khiến người dân nơm nớp lo
Đổ tiền tỷ vào mua các dự án trên đất có liên quan đến Vũ "nhôm" khiến người dân nơm nớp lo
Đổ tiền tỷ vào mua các dự án trên đất có liên quan đến Vũ "nhôm" khiến người dân nơm nớp lo
Lên top