Người dân Đà Nẵng chuộng nhà đất hơn chung cư, căn hộ

Người dân Đà Nẵng chuộng nhà đất hơn chung cư, căn hộ. Ảnh: VG
Người dân Đà Nẵng chuộng nhà đất hơn chung cư, căn hộ. Ảnh: VG
Người dân Đà Nẵng chuộng nhà đất hơn chung cư, căn hộ. Ảnh: VG
Lên top