Người dân có được cấp sổ đỏ mới khi dồn điền, đổi thửa?

Lên top