Người cho thuê nhà thu trên 100 triệu đồng chưa phải nộp thuế trong năm nay

Người cho thuê tài sản phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2021 chưa phải nộp thuế. Ảnh: Minh Tú
Người cho thuê tài sản phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2021 chưa phải nộp thuế. Ảnh: Minh Tú
Người cho thuê tài sản phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2021 chưa phải nộp thuế. Ảnh: Minh Tú

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top