Người cho thuê nhà đến 100 triệu đồng/năm “thoát” đóng thuế

Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm không tính thuế. Ảnh: Minh Ngọc
Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm không tính thuế. Ảnh: Minh Ngọc
Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm không tính thuế. Ảnh: Minh Ngọc
Lên top