Ngôi nhà thứ hai, xu hướng sở hữu của giới doanh nhân thành đạt