Nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của người có căn hộ cho thuê

Cơ quan thuế sẽ xem xét nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho chủ căn hộ cho thuê. Ảnh: Gia Miêu
Cơ quan thuế sẽ xem xét nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho chủ căn hộ cho thuê. Ảnh: Gia Miêu
Cơ quan thuế sẽ xem xét nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho chủ căn hộ cho thuê. Ảnh: Gia Miêu
Lên top