Nghịch lý hoạt động của các văn phòng đăng ký đất đai

Hoạt động phân lô, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khá phổ biến ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Hoạt động phân lô, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khá phổ biến ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Hoạt động phân lô, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khá phổ biến ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top