Nghệ sĩ Chiều Xuân, Mỹ Lệ mua nhà vườn, trồng vô số hoa, cây ăn quả độc lạ

Chiều Xuân, Mỹ Lệ có khu vườn rộng trồng nhiều cây ăn quả. Ảnh: NSCC
Chiều Xuân, Mỹ Lệ có khu vườn rộng trồng nhiều cây ăn quả. Ảnh: NSCC
Chiều Xuân, Mỹ Lệ có khu vườn rộng trồng nhiều cây ăn quả. Ảnh: NSCC
Lên top