Ngành du lịch Đà Nẵng: “Người” tiên phong gỡ nút thắt khát nhân lực

Lễ ký kết giữa Tập đoàn Empire và 5 trường đại học - cao đẳng tại Đà Nẵng. Ảnh: PV
Lễ ký kết giữa Tập đoàn Empire và 5 trường đại học - cao đẳng tại Đà Nẵng. Ảnh: PV