Ngang nhiên rao "bán đất đặc khu" giữa thành phố Nha Trang

Thông tin rao "bán đất đặc khu" kèm theo số điện thoại hiện diện ngay tại dự án cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) gây xôn xao dư luận. Ảnh: N.X
Thông tin rao "bán đất đặc khu" kèm theo số điện thoại hiện diện ngay tại dự án cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) gây xôn xao dư luận. Ảnh: N.X
Thông tin rao "bán đất đặc khu" kèm theo số điện thoại hiện diện ngay tại dự án cồn Tân Lập, Nha Trang (Khánh Hòa) gây xôn xao dư luận. Ảnh: N.X
Lên top