Ngang nhiên mạo danh bán nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội tại đường Lý Thường Kiệt chưa hề được chủ đầu tư mở bán, nhưng đã bị môi giới ngang nhiên chào mời thông tin mua bán. Ảnh: Anh Phương
Dự án nhà ở xã hội tại đường Lý Thường Kiệt chưa hề được chủ đầu tư mở bán, nhưng đã bị môi giới ngang nhiên chào mời thông tin mua bán. Ảnh: Anh Phương
Dự án nhà ở xã hội tại đường Lý Thường Kiệt chưa hề được chủ đầu tư mở bán, nhưng đã bị môi giới ngang nhiên chào mời thông tin mua bán. Ảnh: Anh Phương
Lên top