Công ty Hoàng Quân:

Ngang nhiên bán nhà ở xã hội giá thương mại cho người nước ngoài

Dự án Nhà ở xã hội Bắc Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Ảnh: PV
Dự án Nhà ở xã hội Bắc Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Ảnh: PV
Dự án Nhà ở xã hội Bắc Vĩnh Hải (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Ảnh: PV
Lên top