Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngân sách có thể có thêm 5 tỉ USD/năm nếu sử dụng đất hiệu quả