Ngăn chặn sốt đất ảo: Dùng công cụ thuế bất động sản để chặn đứng "sốt" đất

"Cò" đất dẫn mối tại một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
"Cò" đất dẫn mối tại một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
"Cò" đất dẫn mối tại một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top