Ngăn chặn sốt đất ảo: Cần sớm sửa đổi, hoàn thiện luật pháp về đất đai

Sốt đất ảo tại Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội vào đầu năm 2020. Ảnh: Phan Anh
Sốt đất ảo tại Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội vào đầu năm 2020. Ảnh: Phan Anh
Sốt đất ảo tại Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội vào đầu năm 2020. Ảnh: Phan Anh
Lên top