Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top