Ngắm cơ ngơi rộng 10.000m2, giá hàng triệu đô Lý Nhã Kỳ xây tặng mẹ

Lý Nhã Kỳ vừa khánh thành cơ ngơi rộng lớn tặng cho mẹ. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ vừa khánh thành cơ ngơi rộng lớn tặng cho mẹ. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ vừa khánh thành cơ ngơi rộng lớn tặng cho mẹ. Ảnh: NSCC
Lên top