Ngắm 1 trong 3 căn hộ giá hàng tỉ đồng của Midu

Midu sở hữu đến 3 căn hộ cao cấp. Ảnh: NSCC
Midu sở hữu đến 3 căn hộ cao cấp. Ảnh: NSCC
Midu sở hữu đến 3 căn hộ cao cấp. Ảnh: NSCC
Lên top