Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, Outlet, Nhà ở Hòa Bình:

Nếu dự án phải dừng, hàng triệu người lao động mất đi cơ hội có việc làm

Phối cảnh tổng mặt bằng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, Outlet, nhà ở Hòa Bình. Nguồn: Dự án Hòa Bình.
Phối cảnh tổng mặt bằng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, Outlet, nhà ở Hòa Bình. Nguồn: Dự án Hòa Bình.
Phối cảnh tổng mặt bằng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, Outlet, nhà ở Hòa Bình. Nguồn: Dự án Hòa Bình.
Lên top