Naviland huy động vốn trái phép tại dự án Roxana Plaza

Mặc dù chưa được công nhận chủ đầu tư nhưng Naviland đã ký hợp đồng mua bán và huy động vốn sai phép tại dự án Roxana Plaza. Ảnh: B. Chương
Mặc dù chưa được công nhận chủ đầu tư nhưng Naviland đã ký hợp đồng mua bán và huy động vốn sai phép tại dự án Roxana Plaza. Ảnh: B. Chương
Mặc dù chưa được công nhận chủ đầu tư nhưng Naviland đã ký hợp đồng mua bán và huy động vốn sai phép tại dự án Roxana Plaza. Ảnh: B. Chương
Lên top