Nan giải cuộc chiến giành chỗ đậu xe tại các chung cư: Đỏ mắt tìm chỗ để xe

Nhiều chung cư không đáp ứng được chỗ để xe cho cư dân. Ảnh: Phan Anh
Nhiều chung cư không đáp ứng được chỗ để xe cho cư dân. Ảnh: Phan Anh
Nhiều chung cư không đáp ứng được chỗ để xe cho cư dân. Ảnh: Phan Anh
Lên top