Năm mới nên treo tranh gì để tránh xui, cầu hên?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet