Nam Định hứa hẹn trở thành điểm sáng đầu tư nhờ quy hoạch đồng bộ

Diện mạo đô thị tỉnh Nam Định có sự thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại. Ảnh: NC
Diện mạo đô thị tỉnh Nam Định có sự thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại. Ảnh: NC
Diện mạo đô thị tỉnh Nam Định có sự thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại. Ảnh: NC
Lên top