Năm 2019: Địa ốc khốn đốn, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

Năm 2019, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng mạnh. Ảnh minh họa của T.HÙNG.
Năm 2019, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng mạnh. Ảnh minh họa của T.HÙNG.
Năm 2019, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng mạnh. Ảnh minh họa của T.HÙNG.
Lên top