Năm 2017, giá nhà hạng sang tại TPHCM sẽ tăng khoảng 7%