Nại lý do COVID-19, Dana Home Land xin khất kiểm tra hoạt động

Khu vực được cho là Dự án Home Land Green City Quảng Ngãi đang là nỗi lo lắng của nhiều người dân đặt cọc mua đất (ảnh PV)
Khu vực được cho là Dự án Home Land Green City Quảng Ngãi đang là nỗi lo lắng của nhiều người dân đặt cọc mua đất (ảnh PV)
Khu vực được cho là Dự án Home Land Green City Quảng Ngãi đang là nỗi lo lắng của nhiều người dân đặt cọc mua đất (ảnh PV)
Lên top