Mường Thanh Khánh Hòa xin được tháo dỡ 3 tầng xây vượt: Câu hỏi trách nhiệm vẫn “treo”

Dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng. Ảnh: PV
Dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng. Ảnh: PV
Dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt tầng. Ảnh: PV
Lên top