Mức thu tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền

Đất giao không đúng thẩm quyền vẫn được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Ảnh: LĐO
Đất giao không đúng thẩm quyền vẫn được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Ảnh: LĐO
Đất giao không đúng thẩm quyền vẫn được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Ảnh: LĐO
Lên top