Mức phạt khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện

Phạt đến 50 triệu đồng khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện. Đồ họa: Trang Thiều
Phạt đến 50 triệu đồng khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện. Đồ họa: Trang Thiều
Phạt đến 50 triệu đồng khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện. Đồ họa: Trang Thiều
Lên top