Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Năm 2021, chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Tuấn Anh
Năm 2021, chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Tuấn Anh
Năm 2021, chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Tuấn Anh
Lên top