Mức hỗ trợ cải thiện nhà ở dành cho các đối tượng hưởng chính sách năm 2021

Ngoài các chế độ như trợ cấp, phụ cấp... người có công với cách mạng còn được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở. Ảnh: Trần Tuấn
Ngoài các chế độ như trợ cấp, phụ cấp... người có công với cách mạng còn được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở. Ảnh: Trần Tuấn
Ngoài các chế độ như trợ cấp, phụ cấp... người có công với cách mạng còn được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top